Persoonlijkheidstest van Tim de Vrind

Dit Insights Discovery Profiel is gebaseerd op Jungs typologie. Het geeft mensen een kader om meer inzicht in zichzelf te verkrijgen en op basis daarvan zich verder persoonlijk te ontwikkelen.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen een goed beeld van zichzelf hebben zij ook beter effectieve strategieën kunnen ontwikkelen voor hun interacties met anderen. Inzicht in de eigen kwaliteiten én beperkingen kan mensen helpen om effectiever te reageren op de wensen en behoeften van hun omgeving.
Persoonlijke Stijl | Visionair
Het vermogen van Tim om een zeer brede en toekomstgerichte kijk op zaken te hebben, draagt ertoe bij dat hij de reputatie heeft van een visionair. Tim de Vrind is een vindingrijke, creatieve persoon die altijd probeert nieuwe mogelijkheden en werkwijzen te ontdekken. Hij zet elke keer weer nieuwe lijnen uit, zowel qua benadering als aanpak, en weet deze open te houden ongeacht welke tegenslag of kritiek dan ook.  

Logisch en intuïtief
Hij richt zich het liefst op het grotere geheel, waarbij hij uitgaat van logische redeneringen. Tim is van nature heel intuïtief en deze eigenschap, gevoed door de behoefte nieuwe dingen te ontdekken, brengt de bereidheid met zich mee om lang en hard te werken aan de verwezenlijking van een levensdroom.  

Leergierig en enthousiast
Tim is een leergierige en enthousiaste onderzoeker van alles wat er om hem heen gebeurt. Hij geniet van werkzaamheden waarin hij nieuwe projecten aan kan pakken. Hij is een fantasierijke en creatieve visionair, die voor de meeste mensen een bron van inspiratie is.  

Hard werken, dynamisch en assertief
Hard werken, drukke schema’s en prestatiegerichte vergoedingen zijn de omstandigheden bij uitstek waar Tim graag onder werkt. Hij is een enthousiaste vernieuwer die dynamisch en assertief is, evenals geïnteresseerd in het succes en de erkenning die hem dat zal opleveren.  

Mensen een belangrijk onderdeel
Op het werk zal hij aanzienlijk vaker dingen opstarten dan afmaken en het kan zijn dat er iemand anders voor nodig is om de details af te handelen. Ofschoon hij meestal snel en direct handelt, vormen mensen een belangrijk onderdeel van zijn plannen. Wanneer een taak routinematig of saai wordt, kan hij zijn belangstelling verliezen en op zoek gaan naar iets nieuws.  

Logisch, analytisch en kritisch
Hij kan het moeilijk vinden om zich op de specifieke details te concentreren en projecten kunnen hem snel gaan vervelen. Hij is logisch, analytisch en kritisch ingesteld en vindt het belangrijk om een bepaalde machtspositie in te nemen. Hij is bereid om elk standpunt dat hij heeft ingenomen te allen tijde te verdedigen.  

Aanstekelijke energie
Het liefst heeft hij in zijn werk te maken met een grote verscheidenheid aan situaties, mensen en gebeurtenissen, en dan ook nog alles tegelijkertijd. Tim is een levendig en onderhoudend  persoon met een aanstekelijke energie; hij heeft verandering en variatie nodig om op zijn best te zijn.  

Goed communiceren
Dankzij zijn scherp denkvermogen en welbespraaktheid is Tim iemand die goed kan communiceren en uitstekende presentaties geeft. Taken die praktisch, dagelijks onderhoud met zich meebrengen, zullen hem waarschijnlijk frustreren. Hij heeft een sterk gevoel van eigenwaarde en vindt het belangrijk om een leven van betekenis te leiden.
 
Moeite met bureaucratische regels en voorschriften
Tim vindt het frustrerend om lang achter elkaar praktisch of met details bezig te zijn. Hij heeft met name moeite met bureaucratische regels en voorschriften. Omdat hij succes hoofdzakelijk nastreeft om zijn gevoel van eigenwaarde te vergroten, zal hij graag een continue stroom van ideeën genereren die hem helpen zijn doelstellingen te bereiken.  

Leren een levenslang proces
Voor hem is leren een levenslang proces en hij zal elke activiteit verwelkomen waarmee hij zijn intellectuele kennis kan vergroten. Hij verwacht dat zijn doelstellingen worden gerealiseerd en hij wil erkenning voor zijn prestaties. Routinematige en beheersmatige werkzaamheden kunnen hem nauwelijks boeien. Nieuwe of onverwachte werkelementen daarentegen, beschouwt hij vaak niet eens als werk.

Omgang met anderen Resultaten waarborgen
Omdat hij in alle mogelijkheden is geïnteresseerd, ziet Tim overal het belang van in, terwijl hij ook graag alle opties openhoudt. Tim is alert op veranderende omstandigheden en zal snel handelen om goede resultaten te waarborgen. Hierbij zal hij aanwijzingen of instructies geven aan anderen als hij denkt dat dit nodig is.  

Inzichten getuigen van wijsheid
Hij kan soms zijn enthousiasme en energie verliezen en kan, als hij onder spanning staat, dan ook zwaarmoedig worden, wat eigenlijk niets voor hem is. Zijn inzichten getuigen van wijsheid en hij kan anderen ertoe overhalen hem te volgen. Hij is een pionier en een goede onderhandelaar en manager.  

Stapje terug doen
Hij moet misschien een stapje terug doen en meer rekening houden met de gevoelens van de mensen met wie hij omgaat. Hij zou wat vaker mogen luisteren naar afwijkende meningen en proberen die te accepteren.  

Doeltreffend in een leidinggevende rol
De werkstijl van Tim is recht-toe-recht-aan, doortastend en overtuigend. Zijn scherpzinnigheid, warmte en begrip voor anderen maken het voor Tim gemakkelijk om het leven met veel vertrouwen tegemoet te treden. Hij is zeer doeltreffend in een leidinggevende rol en goed in staat anderen te overtuigen van de waarde van zijn visie.  

Verzetten tegen regels
Hij zal zich regelmatig tegen regels verzetten en zal pogingen van anderen om zijn gedrag bij te stellen zeker afwijzen. Hij streeft ernaar om anderen goed te begrijpen en hun opvattingen te volgen in plaats van deze te veroordelen.  

Veeleisend
Hij neemt liever het voortouw dan dat hij echt leiding geeft. Hij is over het algemeen redelijk, maar ook veeleisend. Hij zal niet altijd veranderingen willen accepteren als hij niet eerst heeft gehoord waarom het zo moet. Tim geniet van verschillende bezigheden en een verscheidenheid aan mensen. Het geeft hem een kick om onverwachte en ongewone dingen te doen.  

Creatieve denker
Tim, een creatieve denker, is meestal warm, enthousiast en vol zelfvertrouwen over zijn eigen capaciteiten. Door zijn gevatheid en interessante manier van converseren is hij stimulerend gezelschap. Hij kan met zowel collega’s als leidinggevenden in discussie treden, maar zal nooit lang ergens boos over blijven. Hij krijgt een constante dosis energie van de omgang met andere energieke mensen. Hij weet zijn eigen talenten succesvol te combineren met de kwaliteiten van anderen.

Besluitvorming Beste resultaat en doorzettingsvermogen
Tim is onafhankelijk en niet bang om “de weg van de meeste weerstand” te kiezen in zijn streven naar het beste resultaat. De successen van Tim zijn vooral te danken aan zijn vastberadenheid en doorzettingsvermogen om te voldoen aan de door hem gestelde verwachtingen, of deze zelfs te overtreffen.  

Snel voor elkaar
Hij is erop gepitst om dingen snel voor elkaar te krijgen en zal beslissingen doorvoeren zodra ze zijn genomen in plaats van de feiten nog eens te checken. Hij kan met zoveel ideeën in de weer zijn, dat hij moeite heeft om te beslissen welke weg hij het beste kan bewandelen. Hij is vaak creatief en heeft een sterke verbeeldingskracht.  

Non-conformist
Hij heeft het vermogen om te doen alsof hij naar andermans standpunten luistert, maar hij hoeft deze niet per definitie te horen of de bedoeling hebben er iets mee te doen. Tim is bij tijd en wijle een non-conformist en ziet nieuwe mogelijkheden om dingen voor elkaar te krijgen.  

Frisse denkwijzen introduceren
Hij staat van nature open voor alle nieuwe ideeën en hij zal in een groep nieuwe en frisse denkwijzen introduceren. Hij houdt zich graag bezig met werk waarin zijn ideeën worden gebruikt om een project te stroomlijnen of van de grond te krijgen. Zodra die ideeën eenmaal moeten worden uitgevoerd, heeft hij echter liever dat iemand anders zich met de details bezighoudt.  

Veelzijdig en scherp van geest
Hij is bereid om zeer risicovolle beslissingen te nemen. Hij kan onbewust het proces manipuleren om zijn zin te krijgen. Hij is vlot, veelzijdig en scherp van geest. Als hij een probleem tegenkomt heeft hij vaak een scala aan oplossingen paraat.  

Effectief
Zijn effectiviteit hangt af van de mate van persoonlijke voldoening die hij uit zijn huidige taak haalt. Hij is meer geïnteresseerd in de toekomstige gevolgen van zijn acties, dan in de huidige staat waarin mensen en projecten verkeren. Het kan lastig voor hem zijn om zich te blijven concentreren op een probleem.
      

Tim de Vrind als teamlid: Bevordert ideeën met, door en voor anderen. Denkt “out-of-the-box” met een baanbrekende bezieling. Kan het grotere geheel overzien. Geeft op krachtige en enthousiaste wijze zijn bijdrage aan het team. Accepteert en deelt ideeën van en met anderen. Is zich bewust van de menselijke problemen en kwesties in de wereld om hem heen. Is in staat om resultaten nauwkeurig te voorspellen. Weet gebruik te maken van het moment, is origineel, spontaan en veelzijdig. Zorgt voor stimulans en vindingrijkheid. Toont vindingrijkheid en verbeeldingskracht.